Re-Opening our school March 2021 Athoscailt na Scoile Márta 2021

Athoscailt na Scoile, Márta 2021 Re-opening our School Márta 2021

Amlíne don fhilleadh ar scoil Timeline for Phased Return to school

1 Márta: Naíonáin Bheaga, Naíonáín Mhóra, Rang a 1 agus Rang a 2

15 Márta: Rang a 3, 4,5&6.

Seo leathanach eolais do thuistí/chaomhnóirí agus pobal na scoile ar an athoscailt scoile Márta 2021.

This is an information page for parents/guardians and our school community on the phased return to school in March 2021.

Litir do Thuistí ón Roinn Oideachais: Cliceáil anseo.

Letter for Parents from Department of Education: Click here.

Filleadh-ar-Ionad-Oideachais-Covid-19

RETURN TO SCHOOL DECLARATION FORM

Úsáidfear an fhoirm seo agus leanbh ag filleadh ar an suíomh i ndiaidh aon asláithreacht

This foirm is to be used when children are returning to the setting after any absence

Seol ar ais an fhoirm seo ar Seesaw chuig an múinteoir ranga nó chuig an oifig trí ríomhphost.

Return this form via Seesaw to the class teacher or by email to the school office.

Leis an bhfógra le déanaí ón Taoiseach, táimid lán-sásta a chur in iúl daoibh go mbeidh Gaelscoil Longfoirt ag athoscailt ar an Luan 1 Márta, do Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra, Rang a 1 agus Rang a 2. Rachaidh cianfhoghlaim ar aghaidh dos na ranganna eile go dtí an 15ú Márta nuair a bheidh Rang a 3, 4, 5, agus 6 ag teacht ar ais. Beidh níos mó eolais ag teacht níos déanaí.

Following the recent announcement from An Taoiseach, we are delighted to inform you that Gaelscoil Longfoirt will re-open on Mon 1st March for Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra, Rang a 1 agus Rang a 2.

All other classes will continue with remote learning, until March 15th, when on this date, Rang a 3, 4,5 &6 will return to the school.

More information to follow.

154170628_4333692569993045_2432709757171624754_o.jpg

Plean Freagartha Covid-19

Covid-19 Response Plan

Fearann Uí Dhuagáin, Longfort.
043-3341360
Enquire
Location
© 2022 Gaelscoil Longfoirt