Enrolment

apply here green.jpgScreenshot (95).png

APPLICATION FORM click HERE

The school is currently accepting applications for the 2023/24 school year.

Parents/guardians can send the application form by email gaelscoillongfoirt1998@gmail.com or drop it into the school secretary.

The closing date for applications is 1.03.2023

Foirm Iarratais ANSEO

Tá an scoil ag glacadh le hiarratais anois don scoilbhliain 2023/24

Is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí an fhoirm iarratais a chur chugainn thar ríomhphoist gaelscoillongfoirt1998@gmail.com nó é a fhágáil isteach chugainn ar scoil.

An dáta deiridh ná 1.03.2023

Information re Enrolment for Junior Infants 2023 School Year can be found HERE

Tá gach eolas faoi Chlárú do Naíonáin Bheaga 2023 ar fáil ANSEO

Applications will be accepted between 1.10.2022 and 1.03.2023

Glacfar le hiarratais idir 1/10/2022 go 1/03/2023.

The date by which applicants will be notified of the decision on their application is 19-03-2023

Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná 19-03-2023

Polasaí Iontrála

Admissions Policy

Screenshot (100).png

Fearann Uí Dhuagáin, Longfort.
043-3341360
Enquire
Location
© 2023 Gaelscoil Longfoirt