Enrolment

apply here green.jpgScreenshot (95).png

APPLICATION FORM click HERE

The school is currently accepting applications for the 2021/22 school year.

Parents/guardians can send the application form by email gaelscoillongfoirt1998@gmail.com or drop it into the school secretary.

The closing date for applications is 1.03.2021

Foirm Iarratais anseo

Tá an scoil ag glacadh le hiarratais anois don scoilbhliain 2021/22.

Is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí an fhoirm iarratais a chur chugainn thar ríomhphoist gaelscoillongfoirt1998@gmail.com nó é a fhágáil isteach chugainn ar scoil.

An dáta deiridh ná 1.03.2021

Information re Enrolment for Junior Infants 2021 School Year can be found HERE

Tá gach eolas faoi Chlárú do Naíonáin Bheaga 2021 ar fáil ANSEO

Applications will be accepted between 1.10.2020 and 1.03.2021.

Glacfar le hiarratais idir 1/10/2020 go 1/03/2021.

The date by which applicants will be notified of the decision on their application is 19-03-2021.

Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná 19-03-2021

Polasaí Iontrála

Admissions Policy

Screenshot (100).png

Fearann Uí Dhuagáin, Longfort.
043-3341360
Enquire
Location
© 2021 Gaelscoil Longfoirt