Ráiteas Físe / Mission Statement

Ráiteas Físe / Mission Statement

Oideachas cuimsitheach d'ardchaighdeán a chur ar fáil do na daltaí trí mheán na Gaeilge agus freastal a dhéanamh ar riachtanais éagsúla na bpáistí i dtimpeallacht atá cothrom taitneamhach, Gaelach agus sábháilte.

To provide a comprehensive and high standard of Irish-medium education and to serve the individual needs of our children in a fair, equal, balanced, pleasant, safe and Irish environment.

Fearann Uí Dhuagáin, Longfort.
043-3341360
Enquire
Location
© 2024 Gaelscoil Longfoirt