No events found
A Chairde,

Mar Phríomhoide na scoile, is cúis bhróid dom fáilte a chur romhat chuig suíomh idirlín Ghaelscoil Longfoirt. Ar an suíomh seo tá eolas faoi réimse leathan de ghnéithe éagsula de shaol ár scoile, gnéithe acadúla agus imeachtaí eischuraclaim ina measc.

As Principal, I take great pride in welcoming you to our new school website. We look forward to keeping you informed of the latest developments in the school, both academic and extra-curricular.
Múinteoir: Andree Nic Aonghusa
Fearann Uí Dhuagáin, Longfort.
043-3341360
Enquire
Location
© 2024 Gaelscoil Longfoirt