Enrolment

apply here green.jpgScreenshot (95).png

APPLICATION FORM click HERE

The school is currently accepting applications for the 2024/2025 school year.

Parents/guardians can send the application form by email oifig@gaelscoillongfoirt.ie or drop it into the school secretary.

The closing date for applications is 1.03.2024

Foirm Iarratais ANSEO

Tá an scoil ag glacadh le hiarratais anois don scoilbhliain 2024/2025

Is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí an fhoirm iarratais a chur chugainn thar ríomhphoist oifig@gaelscoillongfoirt.ie nó é a fhágáil isteach chugainn ar scoil.

An dáta deiridh ná 1.03.2024

Information re Enrolment for Junior Infants 2024 School Year can be found HERE

Tá gach eolas faoi Chlárú do Naíonáin Bheaga 2024 ar fáil ANSEO

Applications will be accepted between 1.10.2023 and 1.03.2024

Glacfar le hiarratais idir 1/10/2023 go 1/03/2024.

The date by which applicants will be notified of the decision on their application is 19-03-2024

Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná 19-03-2024

Polasaí Iontrála

Admissions Policy

Screenshot (100).png

Fearann Uí Dhuagáin, Longfort.
043-3341360
Enquire
Location
© 2024 Gaelscoil Longfoirt