REOPENING OUR SCHOOL ATHOSCAILT NA SCOILE

INFORMATION ON THE REOPENING OUR SCHOOL EOLAS AR ATHOSCAILT NA SCOILE
24-August-20

24/08/2020

A Thuistí, a chairde,

Faigh thíos, litir agus Pac Eolais leis an eolas is deireanaí ar athoscailt shábháilte na scoile.

Please find below, letter and Information Packs with updates regarding the safe reopening of our school.

Le gach dea-ghuí,

Múinteoir Andrée

Information for New Junior Infants Eolas do Naíonáin Bheaga nua

Information for Parents ALL CLASSES Eolas do Thuistí GACH RANG

Information for parents Drop off and Collection Times/Eolas do thuistí amanna fágála&balilithe

Map of Zones/ Léarscáil de na zóin

______________________________________________________________________________________________________________________

A Thuistí, a chairde,

Faigh ceangailte thíos, litir faoi athoscailt na scoile.

Léigh tríd na sonraí agus labhair le do pháiste futhú.

Please find below letter regarding the Reopening of Gaelscoil Longfoirt. Please read through the details and discuss with your child.

Tá an pobal uile freagrach as COVID-19 a choinneál amach onár scoil. Táim ag brath ar gach duine i bpobal na scoile, an Bord Bainistíocta, foireann na scoile, tuistí agus daltaí le bheith freagrach as a gcuid nósanna agus chun cabhrú le chéile.

The responsibility for keeping COVID-19 out of our school is the responsibility of the whole community. We rely on everybody in our school community, Board of Management, staff, parents and pupils to behave responsibly and to do their bit. We all have a part to play.

Ní neart go cur le chéile.There is strength in unity.

Beidh mé i dteaghmáil arís chun sibh a uasdátú.

I will be in contact again with further updates.

Muna bhfuil sé déanta go fóill, bí cinnte go bhfuil an app scoile nua íoslódáilte agat, mar beidh sé in úsáid ag an scoil chun teagmháil a dhéanamh libh. Má tá fadhb ar bith,seol ríomhphost chuig Karen san oifig.

If you have not done so already, please download the school app which we will be using to communicate with parents. If you have any problems with doing so please email our secretary Karen, at the school email address.

Le gach dea-ghuí,

Múinteoir Andrée

Litir 1 do thuistí 17.08.2020.pdf

Ráiteas um Polasaí COVID 19

COVID 19 Policy Statement

Plean Freagartha COVID-19 DRÉACHT

DRAFT COVID-19 Response Plan for Primary and Special Schools

Below is information published by the Department and Education and Skills regarding the re-opening of schools.

Fearann Uí Dhuagáin, Longfort.
043-3341360
Enquire
Location
© 2021 Gaelscoil Longfoirt