Gaelscoil Longfoirt

Fáilte Uí Cheallaigh romhaibh go suíomh Ghaelscoil Longfoirt. 

Tá Gaelscoil Longfoirt ar an bhfód ó 1998 ag cur oideachas lán-Ghaeilge ar fáil i gContae Longfoirt le níos mó 
ná  cúig bliana déag.  Osclaíodh doirse Ghaelscoil Longfoirt don chéad uair ar an Mháirt 1 Meán Fómhair 1998.  Lá an-speisialta a bhí ann mar thosaigh an chéad rang de na Naíonáin Bheaga sa chéad Ghaelscoil sa chontae.  Is í an Ghaeilge an teanga teagaisc sa scoil agus an teanga cumarsáide idir na múinteoirí, na páistí agus pobal na scoile.  Tá an scoil suite i mBaile Longfoirt in aice le Club Peile Flipeadóirí Longfoirt.  Mealltar na páistí le bheith bródúil as a dteanga agus as ár gcultúr. 

Creidimid i nGaelscoil Longfoirt gur áit shona fhailtiúil í an scoil s’againne ina bhfuil múinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí ag tacú agus ag comhoibriú le chéile chun atmaisféar dearfach Gaelach a chothú.  Cé gur scoil Chaitliceach í Gaelscoil Longfoirt tugtar aitheantas cóir inti do gach aon chreideamh eile.  Mar bhunscoil, spreagtar rannpháirtíocht na Tuismitheoirí agus an pobal le bheith páirteach i saol na scoile.  Tá fáilte romhat ar cuairt chuig Gaelscoil Longfoirt chun caighdeán an oideachais a fheiceáil.  Táim ag súil go mór le bualadh leat.

Táim súil agam go mbainfidh tú taitneamh as ár suíomh greasáin.

Beir Bua!

Andree Nic Aonghusa

Príomhoide

imeachtai

Gailearia

Nuacht
 

Dátaí Tábhachtacha

No events to display.
Féilire
 

Nuacht is Déanaí

Gaelscoil LongfoirtNew Website

Welcome to our new website

5 months ago

GaelscoilLongfoirtRóta Corpoideachas 2014 - 2015

Róta Corpoideachas 2014 - 2015* Please note that when a class is attending  FAI (Dé Luain/Monday)  or GAA (Dé Céadaoin/Wednesday) 6 week training blocks  , tracksuit is to be wore on that day.

20/09/2014

GaelscoilLongfoirtClár Ama Snámha 2014/2015

Clár Ama Snámha 2014/2015

20/09/2014

GaelscoilLongfoirtFéilire na Bliana 2014 - 2015

Gaelscoil Longfoirt will be closed on the following days and dates:

Beidh Gaelscoil Longfoirt dúnta ar na laethanta/dátaí seo a leanas:20/09/2014

GaelscoilLongfoirtLá Gan Éide Scoile

Lá Gan Éide Scoile

13/02/2014

Copyright (c) 2020 Gaelscoil Longfoirt
powered by LinkWise