School Team     
Príomhoide

 Yvonne Ní Mhurchú  
Leas Phríomhoide  Áine Ní Mhuirí  Naíonáin Bheaga
 Múinteoir Ranga  Orlaith Ní Gheallagáin  Naíonáin Mhóra
 Múinteoir Ranga

 Pádraig Mac Conmhaigh

 Rang 1
 Múinteoir Ranga

 Lorcán Ó Mocháin  Rang 2
 Múinteoir Ranga

 Mary Corkery

 Rang 3
 Múinteoir Ranga

 Aoife Ní Éalaí Rang 4
 Múinteoir Ranga

 Tracey Nic Siúlaí  Rang 5
 Múinteoir Ranga

 Caitríona Ní Ghionnaín

 Rang 6
 Múinteoir Tacaíocht Foghlama  Fiona Ní Fhíodhbhra

 Oideachas Speisialta
   

 
    
 Rúnaí  Sarah Ní Chasarlaigh  
 Cúntóir Ranga  Áine Heavey  
 Cúntóir Riachtanais Speisialta  Nadine Brady Coyle  
     
 Séiplíneach  An tAthair Micheál Mac Craith  


Copyright (c) 2020 Gaelscoil Longford
powered by LinkWise