Féilire Bliantúil / Annual Events

Féile na Samhna / Hallow`een Fancy Dress

Seóanna na Nollag / Christmas Shows

Fís Rang a Sé / 6th Class Movie Making

Lá Domhanda na Leabhar / World Book Day

Aonach na Leabhar / Book Fair

Seachtain na Gaeilge

Lá Glas / School Green Day

Aifreann Lá le Pádraig / St. Patrick’s Day Mass

Mórshiúil Lá le Pádraig / St. Patrick’s Day Parade

Lá Francíse / French Day

Lá Spóirt / Sports Day

Turais Scoile / School Tours

Turais Allamuigh / Field Trips

Siúlóid Spraoi / Fun Walk

Slán le Rang a Sé / 6th Class Graduation Ceremony

Copyright (c) 2020 Gaelscoil Longford
powered by LinkWise